W ramach Projektu „Połowa Sukcesu – promocja spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów” został wypracowany specjalny system identyfikacji wizualnej do promocji owoców, warzyw i ich przetworów. Głównym cele tego działania to spójność całego sektora oraz pokazaniu, że polskie warzywa i owoce to produkty wysokiej jakości. Za opracowanie systemu identyfikacji wizualnej odpowiada agencja brandingowa Studio Otwarte.

Jak otrzymać dostęp do elementów wizualizacji?
O udostępnienie Systemu identyfikacji wizualnej sektora powinna wystąpić organizacja realizująca zadanie finansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Należy pobrać, prawidłowo wypełnić, podpisać i przesłać skan formularz – Prośbę o udostępnienie Systemu identyfikacji wizualnej do biura Związku (pocztą lub elektronicznie).

DO POBRANIA: FORMULARZ

Na tej podstawie zostanie nadany i przesłany Państwu login i hasło przypisany dla konkretnego projektu.

Formalność ta wynika z faktu, że KZGPOiW jest właścicielem praw autorskich Systemu identyfikacji wizualnej i powinien mieć wiedzę dotyczącą wykorzystania opracowania. 

STRONA SKĄD MOŻNA POBRAĆ ELEMENTY WIZUALIZACJI: http://polowasukcesu.pl/

przykłady użycia: http://polowasukcesu.pl/przyklady-uzycia/