Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

 
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 20, lok.321
00-002 Warszawa
 
Prezes KZGPOiW: 
tel: (+48) 504 096 015
 
Biuro:
tel./fax (+48) 22 505 47 01
 
E-mail: 
 
 
Numer KRS:
0000306904
 
REGON:
141456825
 
NIP:
5252449469
 
Nr rachunku bankowego:
30 1020 1013 0000 0102 0190 3517
PKO BP I O. w Warszawie