Program promocyjny „CuTE – Kultywowanie smaku Europy”

Data publikacji:
24-10-2018

24 października br. (drugi dzień Targów FRUIT ATTRACTION) odbyło się spotkanie dotyczące programu promocyjnego „CuTE – Kultywowanie smaku Europy”. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele EUCOFEL’u, przedstawiciele konsorcjum oraz liczni przedstawiciele obu Agencji, TACTICS Europe (agencja wdrażająca) oraz Adelante K & D (agencja monitorująca).

 

Poniżej podstawowe informacje o projekcie:

Projekt, Kultywowanie Smaku Europy (CuTE), przygotowało konsorcjum złożone ze stowarzyszenia EUCOFEL (Lider) oraz 5 krajowych stowarzyszeń z Francji, Grecji, Polski i Hiszpanii:

  1. Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Producentów "Pomidory i ogórki Francji" (AOPn T & C);
  2. Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Producentów "Truskawki we Francji" (AOPn Strawberry);
  3. Stowarzyszenie Organizatorów Producentów Owoców i Warzyw Andaluzji (APROA);
  4. Krajowy Związku Grupa Producentów Owoców I Warzyw (KZGPOiW);
  5. Stowarzyszenie Greckich Przedsiębiorstw Eksportujących Owoce, Warzywa i Soki (INCFRUIT HELLAS).

 

Kampania ma zwiększyć świadomość specyfiki unijnych metod produkcji owoców i warzyw oraz cech unijnego sektora owoców i warzyw (odmiany, jakość, smak) na rynku wewnętrznym UE. Działania będą prowadzone w 5 docelowych krajach UE (FR, D, EL, PL i ES). Niektóre działania zostaną również przeprowadzone w Brukseli (BE). Oczekuje się, że pod koniec realizacji programu nastąpi zmiana percepcji i świadomości na temat metod produkcji w UE i specyficznych cech produktu dla wybranej grupy docelowej, między 2,5% a 3,5%. Kampania będzie traktować priorytetowo grupy szczególnie wymagające lub otwarte na wiadomości dotyczące produktów wysokiej jakości, poszanowania środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, właściwości produktu rolnego, w tym: rodziców z dziećmi; dzieci i młodzież; liderów opinii, zwłaszcza dziennikarzy. CuTE ma globalną strategię programową bardzo społeczną, inteligentną i bliską ludziom, z rzeczywistą interakcją pomiędzy naszymi odbiorcami docelowymi i różnymi metodami produkcji, produktami i odmianami. Informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową, media społecznościowe; reklamę cyfrową i radiową; publiczne wydarzenia informacyjne i działania w zakresie relacji z mediami.

Projekt będzie trwał 3 lata. Rozpoczęcie działań w styczniu 2019 r. Całkowity budżet: 4.799.792,67 EUR (dofinansowanie z UE: 3 839 384,14 EUR)

Środowe spotkanie było pierwszym zapoznawczym spotkaniem Konsorcjantów z Agencjami. Dyskusja była bardzo owocna. Obie strony przedstawiły na czym będzie polegać ich wkład w projekt oraz wstępny plan działania. Zostało ustalone, iż 5 Stowarzyszeń wchodzących w skład Konsorcjum musi przygotować rozeznanie rynków krajowych, celem wybrana owoców/warzyw wiodących w ich krajach do promocji, w Polsce będzie to promocja jabłek. Agencja wdrażającą - TACTICS Europe, będzie pracować nad szatą graficzną projektu, tak aby wszystko było ujednolicone w każdym kraju, biorącym udział w projekcie. Koordynowaniem współpracy między obiema Agencjami i Konsorcjantami będzie zajmować się EUCOFEL.