Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku

Data publikacji:
29-09-2020

Dietetycy zalecają aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co zjadamy. Prawie co piąty (18%) Polak spełnił ten warunek we wrześniu i odsetek ten jest identyczny jak w sierpniu. Jednocześnie odnotowaliśmy niewielki wzrost wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 50% Polaków, przy czym u 36% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). We wrześniu, podobnie jak w sierpniu (14%) Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki września.

We wrześniu jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 86% Polaków, w tym 21% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu znalazły się śliwki (76%), na trzecim miesiącu w badaniu pojawiły się gruszki. Spożywało je 51% respondentów.

W porównaniu do sierpnia wzrosła popularność nieco ponad połowy owoców. Najbardziej jabłek, śliwek, jeżyn oraz aronii. Co jest oczywiście związane z sezonem na te owoce.

Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

W przypadku warzyw odnotowano wzrost spożycia większości gatunków, z wyjątkiem pomidorów, kalafiora oraz brokułów, których spożycie nie zmieniło się.

Najpopularniejszymi warzywami są pomidory (95%) i ogórki (92%) oraz ziemniaki (98%). Przy czym odpowiednio 17% i 5% i 20% respondentów spożywało je codziennie.

We wrześniu na stołach Polaków pojawiały się także cebula (90%) marchew (87%), kapusta (67%) oraz papryka (67%). Cebulę codziennie jadło 6% respondentów, marchew (5%), kapustę 1%, natomiast paprykę 1%.

We wrześniu po raz pierwszy pojawiły się pieczarki oraz dynia, które to spożywało odpowiednio 50% oraz 19% Polaków.

Zdecydowana większość warzyw odnotowały wzrost spożycia. Jedynie pomidory, kalafior oraz kapusta pozostały na tym samym poziomie.

 

Warzywa i owoce posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (22%) posiłków w ciągu dnia.

2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 5% w jednym, a 12% w dwóch posiłkach.

39% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 19% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 30% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców.

Jedynie 6% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

13% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

 

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

77% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 70% badanych.

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 54% badanych, na przekąskę natomiast, 49% badanych.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek - 43%.

 

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

Natomiast 32% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 50% Polaków, przy czym u 36% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 14% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.

W porównaniu z sierpniem o 3 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim, natomiast odsetek osób cechujących się średnim wskaźnikiem zmalał o 3 pkt. proc.

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 47,5 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do sierpnia wzrosła o 0,7 p. proc.

 

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 5% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.

Ponad połowa Polaków (54%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

 

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 26,5 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 2,2 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

 

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców,

charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 63% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.

25% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 12% je mniej różnorodnie.

Kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki niż mężczyźni.

 

Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 56,9 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu do sierpnia wartość wskaźnika wzrosła o 3,2 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

 

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/110232-konsumpcja-warzyw-i-owocow-we-wrzesniu-2020-roku

 

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.