Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020 roku

Data publikacji:
30-11-2020

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH opracował „Zalecenia zdrowego żywienia”. W naszej diecie warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co jemy. W listopadzie ten warunek spełniło 18% Polaków. Co piąty badany (22%) jadł tylko jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców. Jedna trzecia Polaków (31%) w ogóle nie je takich posiłków. 2% badanych nie je warzyw i owoców wcale, 7% tylko w jednym, a 17% w dwóch posiłkach (mniej niż zalecenia). W listopadzie aż 19% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło bardzo mało lub wcale. Większość Polaków (63%) je mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki listopada.

W listopadzie ponownie jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 90% Polaków, w tym przynajmniej 4-5 razy w ostatnim tygodniu 28%.

Na drugim miejscu znalazły się banany (69%), a na trzecim pomarańcze (51%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%

Inne owoce okazały się mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 42% respondentów, a śliwki 33%.

W porównaniu do października spadła popularność połowy owoców.

Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – zwraca uwagę Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (93%) oraz cebula (89%). Przy czym odpowiednio 17%, 9% i 5% respondentów spożywało je codziennie.

W listopadzie na stołach Polaków pojawiały się także marchew (88%), ogórki (81%), kapusta (67%) oraz papryka (63%). Marchew codziennie jadło 6% respondentów, ogórki 2%, kapustę mniej niż co setny, natomiast paprykę 1%.

Rzadziej jedzone są kalafior (52%), pieczarki (52%), buraki ćwikłowe (51%) oraz brokuły (42%).

Spadło spożycie ziemniakówpomidorów i ogórków, natomiast wzrost odnotowały marchewkapustapieczarki oraz brokuły.

LINK DO STREAMINGU:  https://www.youtube.com/watch?v=dsLu-sK9x-I

Warzywa i owoce posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.

2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 7% w jednym, a 17% w dwóch posiłkach.

36% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 31% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców.

Jedynie 4% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

13% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

 

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

76% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 69% badanych.

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 60% badanych, na przekąskę natomiast, 56% badanych.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek - 53%.

 

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

 

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

Natomiast 28% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 54% Polaków, przy czym u 35% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 19% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale (o 5 pkt. proc. więcej niż w październiku). 

W porównaniu z październikiem o 6 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem niskim, o 3 z bardzo wysokim, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się wysokim wskaźnikiem o 4 pkt. proc. oraz średnim – o 5 pkt. proc.

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 45,4 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do października spadłą o 0,8 pkt. proc.

 

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 6% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.

Ponad połowa Polaków (63%, aż o 9 pkt. proc. mniej niż w październiku) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 25 pkt., czyli była na niskim poziomie.

W porównaniu z październikiem wartość wskaźnika wzrosła o 0,5 pkt. proc.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

 

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 63% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.

 

Jedynie co piąty badany (22%), spożywa bardziej różnorodne posiłki.

15% respondentów je mało różnorodne posiłki.

Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52,8 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu do października wartość wskaźnika zmalała o 0,5 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/118088-konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-listopadzie-2020-roku

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

 

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.