Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020 roku

Data publikacji:
29-12-2020

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co jemy. Jedynie 16% Polaków spełniło ten warunek w grudniu, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż w listopadzie. Odnotowano też wzrost wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Zdecydowana większość Polaków (64%) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. W grudniu 16% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale.

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki grudnia.

W grudniu ponownie jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 91% Polaków, w tym przynajmniej raz na 4-5 przez 22% badanych.

Na drugim miejscu znalazły się banany (72%), a na trzecim pomarańcze (62%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%

Inne owoce okazały się mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 39% respondentów, a śliwki 23%.

W porównaniu do listopada spadła popularność większości owoców.

Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (90%) oraz cebula (88%). Przy czym odpowiednio 18%, 4% i 4% respondentów spożywało je codziennie.

W grudniu na stołach Polaków pojawiały się także marchew (84%), ogórki (82%), kapusta (67%) oraz papryka (60%). Marchew codziennie jadło 5% respondentów, ogórki 1%, kapustę 1%, natomiast paprykę 2%.

Rzadziej jedzone są pieczarki (54%), buraki ćwikłowe (52%) kalafior (46%) oraz brokuły (40%).

Spadło spożycie pomidorów, cebuli, marchwi, papryki, kalafiora oraz brokułów.

 

Warzywa i owoce w posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (23%) lub czterech (20%) posiłków w ciągu dnia.

1% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 7% w jednym, a 14% w dwóch posiłkach.

34% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 19% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 31% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców

Jedynie 7% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

9% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

 

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 93% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

78% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 68% badanych.

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 65% Polaków, natomiast na przekąskę – 57%.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (55%).

 

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 16% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

Natomiast 31% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 53% Polaków, przy czym u 37% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 16% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.

W porównaniu do listopada o 3 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim, o 2 ze średnim, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się bardzo wysokim wskaźnikiem o 2 pkt. proc. oraz niskim – o 3 pkt. proc.

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 46,3 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do listopada wzrosła o 0,9 p. proc.

 

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 4% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.

Większość Polaków (64%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w grudniu wynosiła 24,1 pkt., czyli była na niskim poziomie.

W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 1,9 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

 

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 62% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.

Jedynie co piąty badany (21%), spożywa bardziej różnorodne posiłki.

17% respondentów je mało różnorodne posiłki.

Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 51,8 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu do września wartość wskaźnika zmalała o 1 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

 

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/121679-konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-grudniu-2020-roku

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.