Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 roku

Data publikacji:
25-02-2021

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co jemy. Jedynie 13% Polaków spełniło ten warunek na przełomie stycznia i lutego, czyli o 3 pkt. proc. mniej niż w grudniu. Odnotowano też spadek wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Zdecydowana większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. W tym czasie 18% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki początku 2021 roku.
Na przełomie stycznia i lutego, podobnie jak w grudniu, jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 89% Polaków, w tym przynajmniej raz w tygodniu 21% badanych.
Na drugim miejscu znalazły się banany (75%), a na trzecim pomarańcze (68%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%
Inne owoce okazały się znacznie mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 36% respondentów, a śliwki 20%.
W porównaniu do grudnia spadła popularność połowy owoców.
Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków.
 
Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (98%), cebula (90%) oraz marchew (87%). Przy czym odpowiednio 18%, 4% i 5% respondentów spożywało je codziennie.
W lutym na stołach Polaków pojawiały się także pomidory (85%), ogórki (82%), papryka (65%) kapusta (64%) oraz pieczarki (60%). Pomidory codziennie jadło 3% respondentów, ogórki i paprykę 1%, natomiast kapustę i pieczarki 0%.
Rzadziej jedzone są buraki ćwikłowe (50%) kalafior (44%) oraz brokuły (38%).
W przypadku warzyw odnotowano spadek spożycia pomidorów, kapusty, buraków ćwikłowych, kalafiora oraz brokułów.
 
Warzywa i owoce w posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 9% w jednym, a 16% w dwóch posiłkach.
34% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).
Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (27%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców
Jedynie 3% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
10% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
 
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
71% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 65% badanych.

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 64% Polaków, natomiast na przekąskę – 57%.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (54%).

 

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 13% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Natomiast 30% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 56% Polaków, przy czym u 38% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 18% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu do grudnia 3 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim, o 2 ze średnim, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się bardzo wysokim wskaźnikiem o 3 pkt. proc. oraz niskim – o 1 pkt. proc.
 
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 43,6 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do grudnia zmalała o 2,8 p. proc.
 
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 2% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
 
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w grudniu wynosiła 23,9 pkt., czyli była na niskim poziomie.
W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 0,2 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

 
Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 62% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
Jedynie co piąty badany (22%), spożywa bardziej różnorodne posiłki.
16% respondentów je mało różnorodne posiłki.
 
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do września wartość wskaźnika zmalała o o,2 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/129742-konsumpcja-warzyw-i-owocow-na-poczatku-2021-roku

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.
Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.