CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

Data publikacji:
15-10-2021

W dniu 14 października 2021 roku w Pałacu Mała Wieś, w Belsku Dużym odbyła się konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw i prezentacja inicjatyw strategicznych Core Team. Core Team to forum współpracy liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, doradztwa i nauki. Uczestnicy postawili sobie cel opracowania planu rozwoju sektora i współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw. Prace na etapie identyfikacji wyzwań poparły 34 organizacje i firmy.

Program 
 • Prezentacje przykładów brandingu przetworów owoców jagodowych (10:00)
 • Uroczyste otwarcie spotkania i prezentacja idei Core Team - Prezes Witold Boguta, KZGPOiW (10:50)
 • Prezentacja inicjatyw strategicznych – dr Mirosław Korzeniowski, Adam Paradowski, Paulina Kopeć, Maciej Majewski, Witold Boguta (11:00)
 • Wystąpienia zaproszonych gości (12:00)
 • Opinie uczestników prac w zespole jagodowym i jabłek - Dominika Kozarzewska, Jacek Pruszkowski (12:30)
 • Koncert "Muzyczna uczta Jagiellonów" zespołu muzyki dawnej FLORIPARI Muzycy Wawelscy - uczta dla ucha i wspomnienie czasów rozwoju kultury i nauki, powszechnie nazwanych Złotym Wiekiem naszej historii (~13:00)
 • Lunch. Menu z sezonowych polskich warzyw i owoców przygotowuje TopChef i Szef Kuchni Sebastian Olma, Hotel Pałac Mała Wieś i Restauracja Stara Wozownia

"Muzyczna uczta Jagiellonów" nawiąże do dworskich uroczystości i zabaw, opowiadając o rozkoszach podniebienia, ukazuje wspaniały dorobek polskiej kultury muzycznej i materialnej XVI wieku.

Katalizatorem zmian w sektorze są doświadczenia ze wspólnej promocji i projektu „Połowa sukcesu”, w którym powstała wizja miejsca sektora w codziennych decyzjach konsumenckich i strategia jej komunikacji. Liderzy mieli wtedy możliwość zastanowić się nad tym, co wpływa na skuteczność działań sektora i wskazać obszary, które należy modyfikować. Projekt ten pokazał potencjał współpracy przy kreowaniu popytu i dwie determinanty sukcesu: perspektywę długoterminową podejmowanych działań i wzrost indywidualnej odpowiedzialności. Efektem jest powstanie Core Team.
 
Prace rozpoczęły się maju 2021 roku. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę. Praktyczne zadania to:
 • identyfikacja wyzwań produkcji i przetwórstwa
 • określenie obszarów współpracy, lobbingu i sposobu ukierunkowania zasobów naukowych
 • określenie planu wdrożenia i wskazanie wśród wybranych inicjatyw projektów priorytetowych
 • określenie listy obszarów kwalifikujących się do analiz, pogłębienia, zatrudnienia zewnętrznych ekspertów czy np. benchmarkingu możliwych rozwiązań
 • budowa wizerunku sektora wśród jego interesariuszy i promocja kultury strategicznej.
   
Partnerzy CORE TEAM
Organizacje i firmy współpracujące na etapie wypracowania rozwiązań i wdrożenia:
 • Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 • Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
 • UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
 • Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 • Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
 • Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej
 • Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski
 • Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
 • Stowarzyszenie Agroekoton
 • Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi
 • Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Polska Federacja Ziemniaka
 • Polski Związek Ogrodniczy
 • Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek
 • Instytut Ogrodnictwa - PIB
 • Plantpress
 • Jagodnik
 • Rajpol
 • LubApple
 • Korab Garden
 • Fruit-Group
 • Fall Creek
 • Ewa-Bis
 • Daifressh
 • Appolonia
 • Agronom Berries
 • AgroFresh Polska  

Lista nie jest zamknięta. Core Team zaprasza do współpracy organizacje producentów, firmy handlowe i przetwórcze.

CORE TEAM ma być forum otwartym na ludzi z wiedzą i dokonaniami. Zaprasza do współpracy ekspertów branżowych, doradztwa i nauki.

Oto osoby zaangażowane w pracę pierwszych zespołów projektowych:
 • Adam Paradowski
 • Andrzej Krupiński
 • dr Barbara Groele
 • Dominik Woźniak
 • Dominika Kozarzewska
 • dr Dorota Łabanowska-Bury
 • Emilia Lewandowska
 • Hubert Woźniak
 • Jacek Pruszkowski
 • Karolina Dębska-Zeidler
 • Krzysztof Żabówka
 • Maciej Majewski
 • Maciej Spychał
 • Magdalena Wrotek-Figarska
 • Marek Marzec
 • Mariusz Padewski
 • Mariusz Podymniak
 • Michał Lachowicz
 • dr Mirosław Korzeniowski
 • Mirosław Łuska
 • Paweł Dąbrowski  
 • Paulina Kopeć
 • Paweł Eggert
 • Paweł Myziak
 • Paweł Leszczyński
 • prof. Piotr Latocha
 • Piotr Nowak  
 • Piotr Szybiński
 • Przemysław Badowski  
 • prof. Stanisław PlutaTomasz Lipa Witold Boguta
 • dr Tomasz Lipa
 • Witold Boguta

 

MATERIAŁY PRASOWE ZE SPOTKANIA:
CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw – https://stories.prowly.com/159838-core-team-powstalo-forum-wspolpracy-sektora-produkcji-owocow-i-warzyw
Pierwsze inicjatywy Core Team – szczegółowy opis zainicjowanych projektów –

 

Projekt „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora” realizowany jest przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.