Core Team - inicjatywa, która jednoczy

Data publikacji:
28-12-2021

Przedstawicie 34 organizacji branżowych i wiodących podmiotów gospodarczych w 2021 r. stworzyli Core Team. Forum współpracy, które jest szansą na wspólny głos sektora ogrodniczego. Zidentyfikowano pierwsze inicjatywy, postawiono na pracę w zespołach. Projekt jest otwarty, ma stać się naturalnym centrum kompetencji i zapraszać do dyskusji.

- Core Team to forum współpracy całego sektora produkcji owoców i warzyw. Szeroko zaprosiliśmy tu liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, przedstawicieli doradztwa i nauki. Postawiliśmy sobie cel współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw i opracowaniu planu rozwoju sektora. Skala zaangażowania ludzi i organizacji daje dziś szanse na stworzenie reprezentacji sektora. Zapraszam do śledzenia prac Core Teamu – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

https://www.youtube.com/watch?v=CjDM9mExRqM

- Core Team tworzy dziś kilkadziesiąt osób, to grupa która mamy nadzieję, będzie się powiększać. Jej pierwszym celem była diagnoza, a dziś wypracowanie rozwiązań dla sektora. Poszczególnymi obszarami zajmują się zespoły projektowe. Członkowie Core Teamu deklarowali chęć zaangażowania się zależnie od swoich kompetencji i doświadczeń. Każdy zespół ma swojego lidera, który organizuje pracę zespołu. Odbyły się już pierwsze spotkania. Dodefiniowano cele długofalowe i zadania, które trzeba rozwiązać dzisiaj, szybko. Myślę, że pierwsze rekomendacje pojawią się już w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy - mówi prezes Witold Boguta.

- Organizując pracę zespołów widzimy konieczność postawienia pewnych linii demarkacyjnej, tak aby praca w pewnych obszarach nie był dublowana. Widać też, że potrzebna jest dobra koordynacja. Przyjęliśmy jako zasadę comiesięczne spotkania liderów tych zespołów. Spotykamy się w każdą pierwszą środę miesiąca, żeby powiedzieć sobie, czym który zespół się zajmował, jakimi zagadnieniami zajmie się w najbliższym czasie. Tak chcemy te prace skoordynować – objaśnia Boguta.

Ustaliliśmy też w jaki sposób będzie funkcjonował Core Team jako całość. Takie spotkania będą odbywać się raz na kwartał. Pierwsze odbyło się 16 grudnia, następne powinno odbyć się II połowie marca. Później zapewne w końcówce czerwca i we wrześniu. Spotkanie wrześniowe i marcowe planujemy połączyć z konferencją prasową. To będzie okazja do prezentacji efektu prac – stanowiska Core Teamu wobec najbardziej aktualnych kwestii i propozycji rozwiązań – dodaje Boguta.

Szersze prezentacje Core Team planuje w kluczowych momentach sezonu wegetacyjnego, przed jego rozpoczęciem, i w jego końcówce. Nie wyklucza to aktywności medialnej w międzyczasie, wraz z postępem prac, tak jak poszczególne zespoły będą wypracowywać i proponować rozwiązania. - Chcemy komunikować efekty całej branży, tak by z tego można było korzystać. Celem jest nowa jakość produkcji, ale również dystrybucji i handlu. Chcemy budować postawy, które będą sprzyjać zmianom. Są one niezbędne w środowisku ogrodniczym. Opinie, które będziemy publikować, będą prowokować, a na pewno zapraszać do dyskusji. Chcemy, żeby jak najwięcej osób wzięło w tym udział. Jeżeli sami nie przeprowadzimy zmian, to nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego potrzebne jest szerokie zaangażowanie. Serdecznie zapraszam do współpracy – Witold Boguta, szef KZGPOiW.

 

ODCZAROWAĆ ZIELONY ŁAD

https://www.youtube.com/watch?v=vFrEj3vlrME&feature=emb_title

- Zrównoważony rozwój to dla mnie utrzymywanie równowagi w myśleniu i w podejściu do ogrodnictwa. To jest coś, nad czym pracujemy w naszym zespole roboczym. Cieszę się, że przybywa nam osób i tym samym różnych poglądów. To jest pierwszy sukces. Trzydzieści parę organizacji, reprezentowanych przez mądrych ludzi, doszliśmy do wniosku, tak, chcemy ze sobą pracować. Pierwszy krok został zrobiony. Kapitał początkowy jest duży. Szczerze mówiąc jestem optymistą – mówi dr Mirosław Korzeniowski, Stowarzyszenie Agroekoton.

Głównym wyzwaniem jest strategia Europejski Zielony Ład. Ona spotyka nas wszystkich jako konsumentów i producentów owoców i warzyw. Celem naszego zespołu jest wypracowanie spójnego przekazu. Wszyscy w sektorze powinniśmy rozumieć założenia, wyzwania, które się z tym wiążą, no i dostrzegali szanse. Korzyści jakie możemy wyciągnąć jako środowisko. Środowisko mam na myśli środowisko ogrodnicze, ale i środowisko naturalne, bo dla mnie to są w tym przypadku nierozerwalne elementy - mówi dr Mirosław Korzeniowski.

- Korzystając z rowerowej analogii, chodzi nie tylko o zachowanie równowagi, ale też pracę zespołową. Ktokolwiek orientuje się jak kolarstwo działa, ten wie, że to jest bardzo zespołowa robota. Jestem przekonany, że jeżeli Core Team będzie tak działał jak działał do tej pory, to osiągniemy sukcesy – dodaje Korzeniowski.

 

INICJATYWA,KTÓRA JEDNOCZY

https://www.youtube.com/watch?v=nq-zGIyZsjA

- Polskie sadownictwo jest w dosyć trudnym momencie, bo cały czas jesteśmy w atmosferze rosyjskiego embarga. Ale taki moment kryzysowy to jest moment dobry do tego, aby podjąć strategiczne decyzje. Zanim podejmiemy strategiczne decyzje, czyli takie, które ukierunkują nas na następne lata, trzeba poznać stanowiska różnych organizacji, instytucji, różnych elementów procesu sprzedaży owoców. Dobrze, że jest inicjatywa, która jednoczy wszystkie organizacje, w których można się swobodnie wypowiedzieć, mając często nawet różne zdania. Ale ważne jest osiągnięcie kompromisu i wytyczenie kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Słowo współpraca jest to klucz. I powinniśmy absolutnie rozszerzać tą formułę, tak, aby coraz więcej aktywnych ludzi włączać w proces naprawy polskiego sadownictwa - mówi Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP.

 

PRACA ZESPOŁOWA

https://www.youtube.com/watch?v=KYmkbmzstWY

- Za nami kawał dobrej roboty. Bardzo mnie cieszy to, że sektor się tak prężnie rozwija, to nie tylko produkcja, ale i przetwórstwo. To jest tyle różnych dziedzin, a przede wszystkim ogrom ludzkiej pasji i zaangażowania. To są zwykle biznesy rodzinne, to mnie fascynuje, że od tylu pokoleń ludzie potrafią z takim wielkim zaangażowaniem realizować swoją ideę. To nie jest tylko biznes, to jest coś więcej. Producenci podkreślają, że to jest ich życie i przyszłość ich dzieci – mówi Urszula Krassowska, Managing Director Kantar Public Polska.

My dajemy to światło, nosimy badania, dajemy pewną wiedzę wskazówki. Cieszymy się, że sektor chce korzystać z naszych badań i naszej pomocy. To jest też dla mnie bardzo duża satysfakcja. Lubię pracować z klientami, którzy są otwarci, którzy chcą współdziałać i tworzyć lepszą przyszłość - puentuje Urszula Krassowska.

 

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/169782-core-team-inicjatywa-ktora-jednoczy

Opracowanie powstało w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora”. Projekt jest realizowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.