Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw FRESKON 2024 - Zapytanie ofertowe 1/03/2024

Data publikacji:
13-03-2024

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie

z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/03/2024

Zapytanie ofertowe 1/03/2024

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1)

wraz z OŚWIADCZENIEM (załącznik nr 2)

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl.

w terminie do  25.03.2024 roku, godz. 24:00.

Z poważaniem

Witold Boguta
Prezes Zarządu