Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu 2020 roku

Data publikacji:
31-08-2020

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co zjadamy. Jedynie 18% Polaków spełniło ten warunek w sierpniu. To o 4 pkt. proc. więcej niż w lipcu. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. W sierpniu mniej Polaków niż w lipcu (14% wobec 16%) odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki lipca.

 

W sierpniu 2020 roku, jabłka zostały najpopularniejszym owocem, spożywało je 76% badanych.

W porównaniu z lipcem zauważyć można wzrost spożycia jabłek, malin, borówek, wiśni, czerwonych i czarnych porzeczek oraz aronii.

 

W tym miesiącu po raz pierwszy zbadaliśmy popularność  śliwek oraz jeżyn. Okazało się, że jadło je odpowiednio 49% oraz 16% badanych.

 

Najpopularniejszymi warzywami są ziemniaki (97%), pomidory (95%) oraz ogórki (91%).

W przypadku warzyw odnotowano wzrost spożycia praktycznie każdego warzywa, z wyjątkiem kapusty oraz kalafiora oraz marchwi, której spożycie utrzymało się na takim samym poziomie jak wcześniej. – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

 

Spożycie wybranych warzyw i owoców

W sierpniu jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 76% Polaków w tym 15% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.

 

Inne owoce okazały się mniej popularne, np. śliwki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 49% respondentów.

 

W porównaniu do lipca wzrosła popularność większości owoców.

 

Interpretując powyższe wyniki, należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków.

 

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (95%) oraz ogórki (91%). Przy czym odpowiednio 20%, 18% i 9% respondentów spożywało je codziennie.

 

W sierpniu na stołach Polaków pojawiały się także marchew (84%), kapusta (65%) oraz papryka (65%). Marchew codziennie jadło 4% respondentów, kapustę 1%, natomiast paprykę (2%).

 

Rzadziej jedzone są fasola szparagowa (63%), kalafior (58%), cukinia (41%) oraz brokuły (39%).

 

Zdecydowana większość warzyw odnotowała wzrost wskazań. Jedynie kalafior oraz kapusta odnotowały spadek, natomiast marchew pozostała na tym samym poziomie.

 

 

Warzywa i owoce posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

 

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (25%) lub czterech (24%) posiłków w ciągu dnia.

2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 6% w jednym, a 11% na dwóch posiłkach.

 

38% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 18% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

 

Mniej optymistyczne są dane obrazujące, w ilu posiłkach
 w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.

 

Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców.

 

Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

 

16% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców na 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

 

 

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

 

76% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 70% badanych.

 

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 49% badanych.

 

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce jako na podwieczorek (39%).

 

 

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

 

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

 

Kolejne 29% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 53% Polaków, przy czym u 39% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). Natomiast 14% jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.

 

W porównaniu z czerwcem o 2 pkt. proc zmalał odsetek osób ze wskaźnikiem bardzo wysokim, oraz o 1 pkt. proc. tych ze średnim. Odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim wzrósł o 4 pkt. proc. natomiast odżywiających się, bardzo źle nie zmienił się.

 

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 46,8 pkt., czyli była na średnim poziomie.

Wartość wskaźnika w porównaniu do lipca wzrosła o 2,7 p. proc.

 

 

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 4% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.

Aż 61% Polaków je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka gatunków częściej lub więcej gatunków, ale rzadko.

 

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

 

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 24,3 pkt., czyli była na niskim poziomie.

W porównaniu z lipcem wartość wskaźnika wzrosła o 0,6 pkt. proc.

 

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

 

 

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 59% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.

 

22% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 19% je mniej różnorodnie.

 

W tym przypadku kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki w przeciwieństwie do mężczyzn.

 

Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 53,7 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu do lipca wartość wskaźnika wzrosła o 1,3 pkt.

 

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

 

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/107310-konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-sierpniu-2020-roku

 

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

 

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.