Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku

Data publikacji:
29-10-2020

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co jemy. Jedynie 15% Polaków spełniło ten warunek w październiku, czyli o 3 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Odnotowano też spadek wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. W październiku, 13% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale.

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki października.

W październiku jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 89% Polaków, w tym przynajmniej 4-5 razy w tygodniu przez 28% badanych.

Na drugim miejscu znalazły się śliwki (57%), na trzecim miejscu w badaniu pojawiły się gruszki. Spożywało je 52% respondentów.

W porównaniu do września spadła popularność wielu owoców, co ma związek z kończącym się sezonem letnim. 

W tym miesiącu, w badaniu pojawiło się minikiwi. Spożywało je 11% respondentów.

Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (98%), pomidory (95%) oraz cebula (89%). Przy czym odpowiednio 19%, 16% i 6% respondentów spożywało je codziennie.

W październiku na stołach Polaków pojawiały się także ogórki (87%), marchew (87%), papryka (63%) oraz kapusta (62%). Ogórki codziennie jadło 4% respondentów, marchew 4%, paprykę 1%, natomiast kapustę 1%.

Rzadziej jedzone są kalafior (52%), pieczarki (51%) oraz brokuły (38%).

W przypadku warzyw odnotowano spadek spożycia większości warzyw, z wyjątkiem ziemniaków, pomidorów, oraz marchwi, których to poziom spożycia nie zmienił się.

Jedynie pieczarki odnotowały wzrost spożycia. Ten ewenement wyjaśnili sami producenci.

Grzyby nie przeprowadzają fotosyntezy, dlatego pieczarki i boczniaki nie są produktami sezonowymi. W środku zimy nie różnią się niczym od pieczarek kupionych latem czy wiosną. Ich jakość i walory odżywcze zawsze pozostają na tym samym poziomie. Poziomie bardzo wysokim, przypomnijmy, co trzecia pieczarka na europejskich stołach pochodzi z Polski - mówił Maciej Spychał ze Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych.

 

Warzywa i owoce w posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (24%) lub czterech (26%) posiłków w ciągu dnia.

1% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 5% w jednym, a 13% w dwóch posiłkach.

40% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców

Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

12% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

 

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 93% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

77% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 68% badanych.

Na drugie śniadanie oraz przekąskę warzywa i owoce spożywało 49% Polaków.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (39%).
 

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 15% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

Natomiast 32% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 53% Polaków, przy czym u 40% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 13% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.

W porównaniu z wrześniem o 4 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem średnim, o 1 pkt, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się bardzo wysokim wskaźnikiem o 3 pkt. proc. oraz niskim – o 1 pkt. proc.

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 46,2 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do września spadła o 1,3 p. proc

 

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 3% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.

Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 24,6 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 1,9 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

 

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 66% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.

Jedynie 15% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 18% je mniej różnorodnie.

Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 53,3 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu do września wartość wskaźnika zmalała o 3,6 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

 

WIĘCEJ: https://stories.prowly.com/114340-konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-pazdzierniku-2020-roku?preview=true

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.