CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Zrzeszenie Producentów Owoców STRYJNO-SAD

Grupa produktów:
Główne produkty:
jabłko, porzeczka, wiśnia
Powierzchnia uprawy ogółem:
901 ha
Liczba członków:
94
Województwo:
Adres grupy:

Kawęczyn 62
21-050 Piaski

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Chołyk
Telefon:
(81) 581 08 60
Fax:
-