CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

TWÓJ OWOC Sp. z o.o.

Grupa produktów:
Główne produkty:
Jabłka
Powierzchnia uprawy ogółem:
-
Liczba członków:
29
Województwo:
Adres grupy:

Wichradz 34
05-660 Warka

Osoba do kontaktu:
Telefon:
(48) 332 27 63
Fax:
(48) 332 91 39