CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Sadownicza Spółdzielnia Handlowa "ŁOSOSINA"

Grupa produktów:
Główne produkty:
jabłka
Powierzchnia uprawy ogółem:
190 ha
Liczba członków:
27
Województwo:
Adres grupy:

Łososina Dolna 340
33-314 Łososina Dolna

Osoba do kontaktu:
Hubert Bednerek
Telefon:
(18) 548 40 55, 500 588 789
Fax:
-