CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw OWOC ŁĄCKI Sp. z o.o.

Grupa produktów:
Główne produkty:
jabłka
Powierzchnia uprawy ogółem:
300 ha
Liczba członków:
72
Województwo:
Adres grupy:

Łącko 761
33-390 Łącko

Osoba do kontaktu:
Telefon:
(18) 444 69 86, 604 134 400
Fax:
(18) 444 69 86 wew. 24