CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Grupa Producentów Owoców WITAMINA Sp. z o.o.

Grupa produktów:
Główne produkty:
jabłka, gruszki
Powierzchnia uprawy ogółem:
-
Liczba członków:
10
Województwo:
Adres grupy:

ul. Biała Rządowa 174A
98-350 Biała

Osoba do kontaktu:
Michał Słaby
Telefon:
(43) 841 93 89
Fax:
(43) 841 98 09