CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Grupa Producentów Owoców POLSKIE JAGODY Sp.z o.o

Grupa produktów:
Główne produkty:
owoce borówki wysokiej
Powierzchnia uprawy ogółem:
180 ha
Liczba członków:
5
Województwo:
Adres grupy:

Olchowiec 120
23-413 Obsza

Osoba do kontaktu:
Dominika Kozarzewska
Telefon:
(84) 627 32 28, 795 521 290
Fax:
-