CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Grupa Producentów AMPLUS Sp. z o.o.

Grupa produktów:
Główne produkty:
burak ćwikłowy, cebula, kalafior
Powierzchnia uprawy ogółem:
380 ha
Liczba członków:
19
Województwo:
Adres grupy:

Brzeźnica 5A
28-300 Jędrzejów

Osoba do kontaktu:
Jarosław Łojek
Telefon:
(12) 620 34 58, 668 825 305
Fax:
-