CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

CAROTA Sp.z o.o

Grupa produktów:
Główne produkty:
marchew, cebula, por
Powierzchnia uprawy ogółem:
2000 ha
Liczba członków:
6
Województwo:
Adres grupy:

Przyłęk
ul. Przemysłowa 4
57-256 Bardo

Osoba do kontaktu:
Andrzej Szwaja
Telefon:
(74) 884 29 20, 516 141 990
Fax:
(74) 884 29 21