CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

Data wydarzenia:
26-06-2019
Data publikacji:
27-06-2019

26 czerwca 2019 roku odbył się XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach.

 

Partnerami tegorocznego spotkania byli: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej im. Kazimierza Pliszki, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych oraz Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Patronat medialnych nad imprezą sprawowały – Wydawnictwo Oikos, czasopisma: „Sad Nowoczesny”, „Warzywa i Owoce Miękkie”, oraz „Twój Doradca Rolniczy Rynek”, radia: Victoria i RSC, a także portale internetowe: Jagodnik.pl, WarzywaPolowe.pl, SadyOgrody.pl i e-sadownictwo.pl.

 

Tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa oficjalnie rozpoczęła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – p.o. Dyrektor Instytutu, która serdecznie powitała zgromadzonych gości oraz odczytała list od pana Roberta Telusa – posła na Sejm RP.  Gości powitał również pan Andrzej Holewiński, przedstawiciel SITO oraz były kierownik Zakładu Upowszechniania, który w krótkim wystąpieniu przypomniał ideę i historię Dni Otwartych Instytutu wskazując na rolę tego wydarzenia w kontaktach nauki z praktyką. Po części oficjalnej głos zabrali koordynatorzy niektórych projektów realizowanych w IO – dr hab. Eligio Malusa (DOMINO) i dr Beata Kowalska (Biogleba) oraz kierownicy wybranych Zakładów i Pracowni: prof. dr hab. Waldemar Treder, dr hab. Jadwiga Treder oraz  prof. dr hab. Joanna Puławska.

 

W części praktycznej imprezy uczestnikom prezentowano kwatery, tak w sadzie, jak i na polach doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach. Goście mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami nad doskonaleniem wydajnych i bezpiecznych dla środowiska technologii  wytwarzania wysokiej jakości owoców i warzyw. Zarówno w czasie zwiedzania, jak i podczas indywidualnych konsultacji zainteresowane osoby mogły skorzystać z fachowych porad udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa.

 

Równolegle z prezentacją dąbrowickiego sadu odbywała się konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód”, zainicjowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Rolnictwa. Konferencja ta jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu realizowanego przez Fundację jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 

Wykładowcami Konferencji byli m.in. pracownicy Instytutu: dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr Agnieszka Stępowska, dr Krzysztof Klamkowski, prof. dr hab. Waldemar Treder oraz prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski.

W czasie trwania Dnia Otwartych Drzwi na stoisku Instytutu Ogrodnictwa prezentowane były następujące projekty:

 • Program Wieloletni IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”;
 • Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”;
 • BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”, BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami;
 • DOMINO „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”;
 • InnoFruit „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries”;
 • eSAD „Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”;
 • Fertinnowa „Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin”;
 • GoodBerry „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”;
 • BIOMEX „Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek”;
 • „Możliwości wykorzystania substancji podstawowych do ograniczania szkodliwości najgroźniejszych agrofagów i patogenów w ekologicznych uprawach pieczarki”;
 • „Detekcja i identyfikacja bakterii chorobotwórczych pieczarki Agaricus bisporus występujących w ziemi okrywowej”.

Jak co roku, miłym punktem programu Dnia Otwartych Drzwi  był poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych. 

 

Zwiedzający, wśród których byli sadownicy, producenci owoców i warzyw, przetwórcy, przedstawiciele służb doradczych, firm branżowych, dziennikarze oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, mogli również zapoznać się z ofertą 30 firm działających na rzecz branży ogrodniczej uczestniczących w spotkaniu, w tym Spółek Instytutu z Prus, Nowego Dworu i Brzeznej.

 

Organizatorzy tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi serdecznie dziękują wszystkim, którzy, pomimo ekstremalnych w tym dniu temperatur, zdecydowali się być razem z Instytutem.

 

WIĘCEJ(zdjęcia,relacja):http://www.inhort.pl/aktualnosci,news,476,XXII-Dzien-Otwartych-Drzwi-Instytutu-Ogrodnictwa

 

 

Źródło: inhort.pl