CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Pisma i odpowiedzi

29-09-2015

Tylko „przyczyny niezależne” podstawą udostępnienia

Pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosiliśmy o zmianę Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw (...), tak, aby możliwe było udostępnianie inwestycji w sytuacji innej niż określona w §3 ust. 1 tego rozporządzenia, czyli z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

16-09-2015

Producenci owoców i warzyw nie utworzą grup producentów rolnych

W trosce o budżety gmin Ministerstwo uniemożliwia niezorganizowanym producentom owoców i warzyw tworzenie grup producentów rolnych.

Strony