CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Pisma i odpowiedzi

08-05-2017

Czy producenci zwrócą wsparcie otrzymane za wycofane produkty?

W ostatnich dniach producenci otrzymują z OT ARR postanowienia w sprawie wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia w związku z rosyjskim embargiem.

28-10-2016

Kto może być nowym członkiem OP?

W dniu 27.10.2016 otrzymaliśmy pismo od Prezesa ARR, jako odpowiedź na wystosowane wcześniej dwa nasze pisma. Odpowiedź Prezesa bazuje na odpowiedzi, którą ARR otrzymała z Ministerstwa, po wysłaniu zapytania po naszym piśmie.

09-02-2016

Sektor owoców i warzyw – osiągnięcia i bariery rozwoju

21 stycznia br. pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazaliśmy krótką naszą ocenę sytuacji w sektorze owoców i warzyw oraz z problemami do rozwiązania, które utrudniają nam bieżące działanie i rozwój.

19-10-2015

Nie ten beneficjent, nie te inwestycje

Od grudnia ubiegłego roku Związek zabiegał u Ministra o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby uznanym organizacjom, mających przejściowe kłopoty w spłacie kredytów, uzyskanie gwarancji udzielonej przez ARiMR.  Co z tego wynikło...

29-09-2015

Tylko „przyczyny niezależne” podstawą udostępnienia

Pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosiliśmy o zmianę Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw (...), tak, aby możliwe było udostępnianie inwestycji w sytuacji innej niż określona w §3 ust. 1 tego rozporządzenia, czyli z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Strony