CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

I Kongres Produkcji Podstawowej

Data publikacji:
19-11-2021

18 listopada w hotelu Arche w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Kongresu Produkcji Podstawowej, zorganizowana przez przedsiębiorstwo Ewa-Bis oraz Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Równolegle w tym samym czasie odbywały się dwa inne wydarzenia Kongres Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem „Future of Food” oraz III edycja Kongresu Logistycznego CSCMP CEE CONFERENCE 2021. Wszystkie miały formę stacjonarną jak również były udostępnione dla uczestników online.

Tegoroczny KPP na tle innych wydarzeń branżowych wyróżniła wszechstronność i bardzo wysoka wartość merytoryczna prelekcji, dzięki czemu spotkanie było z kilku względów wyjątkowe i bardzo wartościowe dla całej polskiej produkcji ogrodniczej. Poza tym to wydarzenie zostało zorganizowane oddolnie, przez zrzeszenia producentów dla producentów, a to zaowocowało obecnością wyłącznie osób zainteresowanych treścią, mających coś do powiedzenia i zadających ciekawe pytania. Prelegenci, którym udało się osiągnąć sukces na polu, na którym pracują, swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami dzielili się ze słuchaczami. Ludzie mający cenne doświadczenie, działający w branży od wielu lat i świetnie orientujący się w realiach polskiego rolnictwa, o których potrafili mówić bez ogródek, w razie potrzeby wyrażając również zasłużoną krytykę.

 

Powitania uczestników i otwarcia Kongresu dokonali: Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Marian Sikora, Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Spotkanie otworzył wykład prof. Mariana Podstawki, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na temat Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zwrócił uwagę na sprzeczność między poszczególnymi celami WPR może 2023-2027, np. zapewnienie godziwych dochodów rolnikom a nacisk na zmiany środowiskowo – klimatyczne, które skutkują przecież zmniejszeniem wydajności produkcji. Zaakcentował, że sprecyzowane w taki sposób cele Zielonego Ładu, dotyczące m. in. procentowego ograniczenia zużycia środków ochrony roślin i nawozów, są dla Polski krzywdzące, gdyż średnio zużywamy znacznie mniej tych środków produkcji niż kraje Europy Zachodniej. Ponadto prelegent omówił dane obrazujące rozwój i obecny stan polskiego rolnictwa. Podkreślił, by mieć świadomość, że WPR to daleko idący interwencjonizm, który zaciera wpływ praw rynku na produkcję rolną. Gdyby nie unijne dopłaty, wiele kierunków produkcji nie miałoby szans przetrwania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej. Na zakończenie prof. Podstawka zwrócił uwagę, że cele, do których zmierza Unia Europejska są w wielu przypadkach oderwane od rzeczywistości. Mimo to polscy rolnicy muszą się do nich dostosować na tyle, na ile się da, oraz radzić sobie i produkować w nowych realiach.

 

W panelu dyskusyjnym wzięły udział osoby z branży, spośród których większość to członkowie projektu CoreTeam. Rozmową pokierował p. Maciej Dolata z Inspire Smarter Branding. Głos zabierał dr Mirosław Korzeniowski, prezes stowarzyszenia Agroekoton i członek CoreTeam; p. Michał Lachowicz z konsorcjum Appolonia, La Sad Sp. z o. o., wiceprezes zarządu KZGPOiW, członek CoreTeam; dr Barbara Groele, sekretarz generalny KUPS i członek CoreTeam oraz p. Paweł Myziak ze Zrzeszenia Producentów Papryki RP i członek CoreTeam. Dyskusja podzielona była na dwie tury. Podczas pierwszej mówiono o zagrożeniach związanych z polityką rolną UE, zaś podczas drugiej – o pozytywnych scenariuszach dla rozwoju polskiego ogrodnictwa w nowych realiach.  Dokładne streszczenie panelu: https://www.portal-sadownik.pl/aktualnosci/i-kongres-produkcji-podstawowej-za-nami-najwazniejsza-konferencja-branzowa-tego-roku

 

Analiza kosztów od pola do stołu na przykładzie polskich jabłek deserowych przedstawiona przez Michała Lachowicza poparta była kalkulacjami opłacalności produkcji jabłek deserowych różnych odmian w sezonie bieżącym i sezonach poprzednich. Uwzględniała koszty produkcji, pracy, plon, przychód z hektara i inne istotne z punktu uprawy danej odmiany czynniki. Jak wynikało z przedstawionych danych, czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji jabłek deserowych nie była wielkość zbioru, ale posiadana odmiana. Wartą odnotowania wskazówką p. Lachowicza było to, że w kalkulacjach opłacalności produkcji jabłek sadownicy często nie uwzględniają kosztów transportu i bardzo wysokich kosztów sortowania.

 

Bardzo ciekawe było również wystąpienie dyrektora Marcina Wrońskiego, który mówił o znaczeniu patriotyzmu konsumenckiego. Podkreślił, że KOWR prowadzi działalność uświadamiającą polskiego konsumenta. Zachęca, aby ten sięgał po żywność wytworzoną przez naszych producentów i z naszych produktów. Dyrektor Wroński zwrócił uwagę, że nasza żywność nie może konkurować ceną z żywnością zagraniczną, a jedynie jakością. Podkreślił też, że konieczne jest zbudowanie jednej zauważalnej dla konsumentów marki polskiej żywności. Marki, która będzie gwarantem smaku i synonimem produktów spożywczych wysokiej jakości, a także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na żywność wytwarzaną w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w oparciu o tradycyjne technologie i sposoby produkcji.

 

Drugą część spotkania otworzył panel dyskusyjny "Podstawowe problemy produkcji zwierzęcej". Moderatorem był Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Prelegentami byli: Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Iwona Jędrzejewska, Head of Quality & Sustainable Development ResDrob, dr Magdalena Kowalewska, Starszy Analityk Sektora Food&Agri BNP Paribas, Bartosz Czarniak, Polski Związek Hodowcówi Producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz Marcin Ziaja Członek Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu. Bardzo ciekawa, merytoryczna dyskusja dotyczyła  najważniejszych wyzwań jakie stoją przed producentami i przetwórcami produktów zwierzęcych w z perspektywie najbliższych kilku lat w kontekście dyskusji jakie się toczą w Brukseli i w Polsce. Drugim elementem rozmowy uczestników panelu był opracowywany Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023 – 2027. Zastanawiano się, czy planowane w nim działania pomogą producentom i przetwórcom sprostać wymienionym wcześniej wyzwaniom.

 

Kolejnym wystąpieniem był wykład pt. „Opłacalność produkcji rolniczej, czyli dlaczego opłaca się liczyć w rolnictwie”. Marcin Żekało, właściciel firmy prowadzącej doradztwo w agrobiznesie, zwrócił uwagę, że w Polsce za postępami w agrotechnice nie nadążają postępy w ekonomice produkcji rolnej. Brak kalkulowania opłacalności na poziomie gospodarstwa ma wiele negatywnych następstw i bardzo utrudnia dalsze planowanie produkcji. Według prelegenta niezbędne jest gromadzenie i weryfikacja danych rachunkowych gospodarstw. Istnieje potrzeba rozwoju nie tylko doradztwa agrotechnicznego, ale również doradztwa z zakresu ekonomiki produkcji.

 

Dr Mirosław Korzeniowski w swoim wystąpienia „Wyzwania dla sektora związane z Zielonym Ładem”. Zwrócił uwagę na nieprecyzyjne i często bezsensowne wydatkowanie środków przeznaczonych na rozwój nauk rolniczych. Dalej Prelegent podkreślił, że narzucony Zielonym Ładem cel rozwoju rolnictwa ekologicznego do 25% w przeciągu 9 lat jest w polskich warunkach nierealny. Najprawdopodobniej zostanie skorygowany, jak wcześniej już bywało w przypadku unijnych planów. Według prelegenta rzuca się w oczy dysproporcja między możliwościami rozwoju produkcji ekologicznej w poszczególnych krajach UE. Obecnie producenci powinni uczyć się stosowania środków ekologicznych, aby przygotować się na wycofywanie kolejnych substancji aktywnych w kolejnych latach.

 

Akcentowanie potrzeb branży i współpraca ze środowiskiem naukowym jest jednym z zadań projektu CoreTeam. To zespół 34 branżowych ekspertów, którzy artykułują najważniejsze dla branży wyzwania i ma opracować sposoby jak je zrealizować. Jak podkreślali uczestniczy debaty, ważne jest dzisiaj by obserwować się co dzieje na szczeblu krajowym w zakresie wprowadzania Zielonego Ładu, ale też podejmowanie oddolnych działań szczególnie w kierunku konsolidacji, które zapewnią w przyszłości lepsze prosperowanie gospodarstw, czy też w ogóle ich przetrwanie na globalnym rynku.

 

Po przerwie obiadowej wystąpienia odbywały się równolegle w trzech panelach:

DORADZTWO I CERTYFIKACJA

 1. Dobrostan zwierząt handlowych/kurczęta - Iwona Jędrzejewska Head of Quality& Sustainable Development ResDrob
 2. Certyfikacji GlobalG.A.P/GlobalG.A.P CoC - Piotr Nowacki Kierownik Usług Żywnościowych SGS Polska Sp. z o.o.
 3. Korzyści związane z certyfikacją na zgodność z wymaganiami Standardu Polskiej Izby Mleka "bez GMO"- Adam Bońkowski TÜV SÜD
 4. Obniżyć koszty i podnieść jakość z niezależnym doradztwem jest to możliwe! - Maciej Majewski wspólnik FreshMazovia
 5. „Znowu te papiery!” - jak dzięki certyfikacji poprawić zarządzanie gospodarstwemi podnieść sprzedaż [Prezentacja online] - Dominika Kozarzewska Prezes Zarządu Polskie Jagod
 6. Czego oczekuje kupujący od dostawcy produktów? - Agnieszka Wryk Dyrektor HandlowyEwa-Bis oraz Elżbieta Malinowska Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością Ewa-Bis

 

HANDEL KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY 

 1. Rola rynków hurtowych na przykładzie RH Bronisze – Monika Tyska, RH Bronisze.
 2. Czy pośrednik jest w handlu potrzebny? – Sebastian Szymanowski, GPO Galster.
 3. Zakupy odpowiedzialne społecznie w branży warzyw świeżych – Paweł Lipień, Primavega.
 4. Sztuka życia razem, czyli jak budować relacje dostawca/detalista/klient –  Michał Sadecki, MSL Consulting.
 5. Możliwości sprzedaży na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – Marek Marzec, Ewa-Bis.
 6. Sukces gospodarstwa sadowniczego na przykładzie Maciejowego Sadu – Maciej Karczewski (w zastępstwie prezentował Marek Marzec).

Dokładny opis wystąpień:

https://www.portal-sadownik.pl/aktualnosci/i-kongres-produkcji-podstawowej-za-nami-najwazniejsza-konferencja-branzowa-tego-roku

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI

 1. Nowoczesne technologie w rolnictwiei uprawie konopi przemysłowych[Prezentacja online] - Stanisław Raźniewski Właściciel i Prezes Alba Hemp
 2. Radiacyjna konserwacja i identyfikacja napromieniowania żywności - Wojciech Głuszewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 3. Agribot - autonomiczny ciągnik rolniczy dedykowany uprawom wieloletni[Prezentacja online] - Łukasz Chojnacki CEO Agribot
 4. Technologie prowadzące do wyprodukowania owoców i warzyw wysokiej jakości -        dr Krzysztof Rutkowski Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw oraz Kierownik Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego
 5. Trendy i wyzwania w produkcji owoców jagodowych - Mariusz Podymniak Wiceprezes Jagodnik

 

Wszystkie tematy były bardzo interesujące i cieszyły się dobrą frekwencją ale na specjalne wyróżnienie należy zaznaczyć prezentację gospodarstwa sadowniczego Maciejowy Sad z okolic Wrocławia, którą wzbudziła największe zainteresowanie. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu właścicieli odniosło ono duży sukces. Maciejowy Sad dostarcza owoce bezpośrednio do biur zlokalizowanych we Wrocławiu, sprzedaje je na rynkach oraz bezpośrednio z gospodarstwa, a nawet ze specjalnej maszyny zwanej „jabłkomatem”. Natomiast odmiany o niższej jakości przeznacza na produkcję soków, herbatek owocowych, konfitur, czipsów jabłkowych i innych przetworów, uzyskując za nie wyższą cenę od oferowanej przez przemysł.

                

Źródło: www.primaryproductioncongress.org , KOWR, www.portal-sadownik.pl, www. jagodnik.pl