CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 3/07/2021

Data publikacji:
26-07-2021

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 3/07/2021

/upload/public/zapytanie_ofertowe_-_zabudowa_1.pdf

/upload/public/zalacznik_1_fa21.pdf

/upload/public/zalacznik_2_fa21.doc

/upload/public/zalacznik_3_fa21.doc

/upload/public/zalacznik_4_fa21.docx

 

 

Podpisaną ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci projektu stoiska zgodnego z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów i odpowiednim kompletem załączników 

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

 

 

 

w terminie do 11.08.2021, godz 24:00       

 

 

z poważaniem 

Witold Boguta 

Prezes Zarządu

 

______________________________________________________________________________________

 

We invite you to submit an offer in accordance with the enclosed REQUEST FOR PROPOSAL 3/07/2021

/upload/public/request_for_proposal_0.pdf

/upload/public/attachment_1_fa21.pdf

/upload/public/attachment_2_fa21.doc

/upload/public/attachment_3_fa21.doc

/upload/public/attachment_4_fa21.docx

 

 

  The signed offer should be submitted in electronic form in the form of a stand design in accordance with the requirements of the request for quotation and the cost specification and the appropriate set of attachments to the email address: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

 

 

 

Until 11.08.2021, at 24:00   

 

    

Sincerely 

Witold Boguta 

Chairman of the Board