CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 2/08/2021

Data publikacji:
13-08-2021

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 2/08/2021

/upload/public/zapytanie_ofertowe_-_zabudowa_2.pdf

/upload/public/zalacznik_1_fa21_-_zabudowa_2.pdf

/upload/public/zalacznik_2_fa21_-_zabudowa_2.doc

/upload/public/zalacznik_3_fa21_-_zabudowa_2.doc

/upload/public/zalacznik_4_fa21_-_zabudowa_2.docx

 

Podpisaną ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci projektu stoiska zgodnego z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów i odpowiednim kompletem załączników  

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

 

 

           w terminie do 27.08.2021, godz 24:00

 

 

z poważaniem  

Witold Boguta  

Prezes Zarządu

 

______________________________________________________________________________________

 

We invite you to submit an offer in accordance with the enclosed REQUEST FOR PROPOSAL 2/08/2021

/upload/public/request_for_proposal_-_stand_2.pdf

/upload/public/attachment_1_fa21_-_stand_2.pdf

/upload/public/attachment_2_fa21_-_stand_2.doc

/upload/public/attachment_3_fa21_-_stand_2.doc

/upload/public/attachment_4_fa21_-_stand_2.docx

 

The signed offer should be submitted in electronic form in the form of a stand design in accordance with the requirements of the request for quotation and the cost specification and the appropriate set of attachments to the email address: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

 

 

Until 27.08.2021, at 24:00   

 

 

Sincerely  

Witold Boguta  

Chairman of the Board