CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2019

Data publikacji:
06-12-2019

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/12/2019

/upload/public/zapytanie_ofertowe_-_badania_2020.pdf

 

ZAŁĄCZNIK 1 - /upload/public/zalacznik_1_2.doc

ZAŁĄCZNIK 2 - /upload/public/zalacznik_2_2.docx

 

 

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów wraz z ceną całkowitą netto i odpowiednim kompletem załączników.

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

  

w terminie do 30 grudnia 2019 roku, godz 24:00

 

 

 

z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu