CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Inne

24-04-2019

Zaproszenie do składania ofert na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej

 

AKTUALIZACJA!!

 

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant, informuję, że został skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ w postępowaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zrealizuje kampanię promocyjno-informacyjną "Europa Pełna Smaków - Tradycja i Jakość".

18-04-2019

Zaproszenie do składania ofert na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zrealizuje w/w kampanię promocyjno-informacyjną.

28-03-2019

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA "EUROPA PEŁNA SMAKÓW - TRADYCJA I JAKOŚĆ"

do informacji zainteresowanych

Strony